AFSPRAAK

Graag gaan wij met u in gesprek om uw problematiek en onze aanpak te bespreken.

Wanneer u, via ons contact formulier, uw gegevens invult en verzendt dan ontvangt u binnen enkele dagen een reactie van ons..

Facility Solutions b.v.
Food Quality Research
Plataanstraat 22
5331 GN Kerkdriel

Telefoon+31 (0)418 635411
Mobiel+31 (0)6 50504545

Half-ontdooide Kipfilets à Injecteren 50% vloeistof à Tumbelen,Rusten, Frituren,Garen,Vriezen àGebraden?Kipfilet?”

 

Additieven in voedingsmiddelen

 

 

Op het gebied van “schoon” voedsel met een hoge voedingswaarde, hebben wij de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van additieven in voedingsmiddelen.

Additieven voor voedingsmiddelen hebben allemaal een E-nummer waarmee wordt aangegeven dat het additief, tot een bepaalde hoeveelheid, veilig kan worden toegevoegd aan voedingsmiddelen.

In grote lijnen kunnen additieven worden ingedeeld in de categorieën; Natuurlijk, Natuur Identiek, en Synthetisch.

De meeste bijwerkingen worden gesignaleerd bij synthetische additieven

 

Gehanteerde definitie voor levensmiddelenadditieven  (E-nummers)

(Bron: Dr. J. Kamsteeg “E=eetbaar?”)

Levensmiddelenadditieven zijn ingrediënten van een eet- of drinkwaar, kortweg voedingsmid­delen. Ze worden als volgt gedefinieerd: alle stoffen met of zonder voedingswaarde die op zich­zelf gewoonlijk niet als voedsel worden geconsumeerd en gewoonlijk niet als kenmerkend voedselingrediënt worden gebruikt, en die om technische redenen bij het vervaardigen, ver­werken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan van eet- of drinkwaren opzet­telijk daaraan worden toegevoegd, met als gevolg, of redelijkerwijs te verwachten gevolg, dat de stoffen zelf, dan wel de derivaten ervan, direct of indirect een bestanddeel van die eet- of drinkwaren worden.

 

Echter, bepaalde consumenten reageren op bepaalde additieven met een overgevoeligheidsreactie waardoor zij last krijgen van een overreactie door hun lichaam.

Hiermee is niet gezegd dat een additief slecht of ongezond is maar sommige mensen reageren nu eenmaal anders op additieven dan anderen.

De een drinkt 10 koppen koffie per dag en voelt zich daar goed bij en de ander krijgt al last na een 2e kop koffie.

Gesignaleerde lichamelijke reacties op additieven zijn heel divers, zoals;  Hyperactiviteit, Maag- & Darmstoornissen, Darmkrampen, Diarree, Eczeem, Huiduitslag, Astma, Migraine, Misselijkheid, Duizeligheid, Hartkloppingen, Jeuk, etc.

 

Aangevuld met literatuurstudies hebben wij onze kennis vastgelegd in een databank.

Heeft u na het eten last van bijwerkingen, onder andere zoals hierboven genoemd?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag bij het nagaan welke additief (E-nummer) daar mogelijk als oorzaak voor kan worden aangemerkt, zodat u dit additief in de toekomst kunt vermijden.

Vul hiervoor het contactformulier op deze site in, wij nemen dan binnen enkele dagen contact met u op.